1. Toepasselijkheid

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen patiënt en registerpodoloog, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2. Toepasselijk recht

Op alle opdrachten / overeenkomsten is het Nederlandse rechts van toepassing. Indien de registerpodoloog een bedrag uit hoofde van geleverde diensten aan de patiënt te vorderen heeft, hetwelk de competentie van de Kantonrechter te boven gaat, zal de Arrondissementsrechtbank te ’s- Hertogenbosch bij uitsluiting bevoegd zijn.

3. Betaling

Geleverde zorg en therapieën worden rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 • Kosten welke buiten uw aanvullende zorgverzekering vallen betreft de eigen bijdrage. Hiervan ontvangt u een factuur.
 • Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor podologie, ontvangt u van de verleende zorg een factuur.
 • Betalingen dienen o.v.v. het factuurnummer te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Indien de patiënt niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, zal de registerpodoloog een betalingsherinnering sturen.
 • Bij uitblijven van betaling zal een aanmaning verstuurd worden, met een laatste betaaltermijn van 14 dagen. Indien ook daar geen gehoor aan gegeven wordt, zal het incassobureau de verdere afhandeling overnemen. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend als percentage (15%) van het openstaande factuurbedrag. Daarbij geldt een maximumbedrag van € 2.500 en een minimumbedrag van € 40.
 • Bij een meerwerkopdracht, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing.

4. Annulering

Indien een opdracht door de patiënt wordt geannuleerd, is de patiënt gehouden alle door de registerpodoloog aantoonbare kosten te vergoeden.

5. 1e Controle consult

Na het afleveren van de 1e podologisch zooltherapie hoort een controleconsult. Tijdens deze 1e controle kan besloten worden een aanpassing in de zooltherapie te maken. Deze aanpassing valt onder service. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht. Het 1e controleconsult dient binnen 6 maanden vanaf de datum van afleveren van de zolen plaats te vinden. Na 6 maanden vervalt het recht op het gratis 1e controle consult en worden consulttarieven in rekening gebracht.

6. Podologische zolen, gecertificeerd voor veiligheidsschoenen

Wanneer podologische zolen in veiligheidsschoenen worden gedragen dienen deze te voldoen aan door de schoenfabrikant gestelde voorwaarden. Voor de vervaardiging van zolen zijn protocollen opgesteld om de garantie op veiligheid en ESD bescherming van de veiligheidsschoen te waarborgen. De materialen, lijmsoorten en het productieproces is afgestemd op het betreffende schoenmerk en kan hierdoor gecertificeerd worden voor de veiligheidsschoen.

7. Garantie

De door de registerpodoloog geleverde producten en diensten vallen onder de term medische hulpmiddelen en pre-paramedische zorg. Podologische - medische hulpmiddelen zijn op maat gemaakte producten en valt derhalve niet onder de term consumentenproducten. Op het effect van de podologische hulpmiddelen en preparamedische zorg wordt geen garantie gegeven. Uiteraard zijn wij als preparamedische zorgverleners verplicht het hoogst haalbare uit de podologische zorg te leveren voor de verbetering van klachten.

8. Vergoeding zorgverzekeraar

Podologische consulten en therapieën worden onder de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De patiënt is zelf verantwoordelijk en wordt geadviseerd voor de actuele informatie contact op te nemen met zijn/haar zorgverzekeraar. De patiënt kan geen rechten ontlenen aan de door de registerpodoloog verstrekte informatie voor wat betreft vergoedingen van zorgverzekeringen, daar wij nooit 100% zeker zijn of deze informatie actueel is.

9. Declaratie zorgverzekeraar

Podozorg-Vorden en Podozorg-Doetinchem draagt zorg voor de rechtstreekse declaratie van kosten vallende onder de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een factuur van de kosten welke niet binnen uw aanvullende zorgverzekering vallen.

10. Verzuimd consult

De voor de patiënt gereserveerde tijd voor een consult die niet 24 uur van te voren is afgezegd, wordt in rekening gebracht. Indien de patiënt te laat is voor zijn/haar consult dient er een nieuwe afspraak gemaakt te worden. De verzuimde afspraak wordt in rekening gebracht.

Wordt uw behandeling vergoed?

Bij de meeste zorgverzekeraars betaalt u aan de podotherapeut alleen de eventuele eigen bijdrage. Wordt uw behandeling volledig vergoed, dan betaalt u natuurlijk helemaal niets. U hoeft de behandeling dan ook niet voor te schieten, uw podotherapeut declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Lees meer over vergoedingen

Onze patiënten aan het woord

Lees alle ervaringen

arrow_circle_left
 • format_quote

  Ervaring van Sija

  “Na een week steunzolen dragen had ik al minder pijn. Nu gaat het super goed en kan ik weer kilometers lopen zonder pijn.”

 • format_quote

  Ervaring van Laura

  “Voor mij is dit de eerste keer dat ik bij het vernieuwen van steunzolen echt baat heb en verbetering merk door de goede steun.”

 • format_quote

  Ervaring van Jacqueline

  “De podotherapeuten van Podozorg zijn bijzonder prettige zorgverleners. Ik voel me gezien en gehoord.”

 • format_quote

  Ervaring van Edwin

  “De zolen werken zeer goed. Na erg lang lopen is de pijnklacht nog een 2tje waar het zeker een 8 was.”

 • format_quote

  Ervaring van Johan

  “De podoloog van Podozorg luistert heel goed, vertelt over alles we ze doet, legt uit wat en waarom.”

arrow_circle_right

Heeft u last van pijnlijke voeten?

Heeft u last van pijn of andere klachten bij het lopen of staan? U bent niet de enige!

In onze Podozorg praktijken doen we dagelijks ervaring en kennis op over een groot aantal voetklachten. Deze kennis en ervaring hebben we gebundeld en voor u beschikbaar gesteld.

Alles over voetklachten

Recente publicaties

 • Pijn onder de voorvoet

 • Hielspoor

 • Beknelde zenuw in de voorvoet

 • Pijnlijke achillespees

 • Kromme stand van de teen

 • Bult bij de kleine teen

Recente publicaties

 • 06 mei 2024

  Het sinus tarsi syndroom

  Leer alles over het sinus tarsi syndroom: oorzaken, symptomen, en behandelopties voor deze pijn aan de buitenzijde van de enkel.

  Door Erica Last

 • 28 maart 2024

  Het inzetten van e-Health bij voetklachten

  E-Health biedt geavanceerde hulp bij voetklachten, versnelt herstel en verbetert therapietrouw voor duurzame gezondheid.

  Door Jacqueline Lakeman

 • 07 maart 2024

  Voetoefeningen bij hielpijn

  Effectieve rekoefeningen bij hielpijn voor verbeterde lenigheid en klachtenverlichting, aanbevolen door voetspecialisten.

  Door Ellen Karsdorp

 • 25 januari 2024

  Wintersport en voetklachten

  Tijdens de wintersport ontstaan veel voetklachten. Botbreuken, een ski-teen, neuroom van Morton en blauwe- en drukplekken zijn de meest voorkomende.

  Door Gijsbert Lalkens en Frank Henzen

 • 11 januari 2024

  Alles over beenlengte­verschil

  Ontdek alles over beenlengteverschil: wat veroorzaakt het, welke klachten geeft het en hoe wordt het behandeld?

  Door Mienke van der Goot

 • 14 december 2023

  De expertise van de therapeut

  Verken de deskundige aanpak van Podozorg's therapeuten bij het behandelen van voetklachten met gespecialiseerde technieken.

  Door David Bosman